หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีภิรมย์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีภิรมย์
"โครงสร้างพื้นฐานเข้มข้น ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาชีพทำกินพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
เสริมความสุขถ้วนหน้า"
นายภีมพล พิลาศจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ติดต่อ โทร : 055-993-654-5
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีภิรมย์
1
2
3
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2539 "ทั้งนี้ให้ประกาศ กระทรวงมหาดไทย นี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป"
 
 
 
เป็นรูปต้นไทรขนาดใหญ่ แสดงถึงความร่มรื่นและความอุดมสมบูรณ์ของตำบล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ริมถนนสายพรหมพิราม – พิชัย (ทางหลวงชนบทหมายเลข 1275) ฝั่งตะวันตก มีพื้นที่ 118 ตารางกิโลเมตร ตามลักษณะภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของอำเภอพรหมพิราม ห่างจากตัวอำเภอพรหมพิราม ประมาณ 24 กิโลเมตร และตัวจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 53 กิโลเมตร
 
 
ประชากร ทั้งสิ้น 7,621 คน แยกเป็น
 
ชาย  จำนวน 3,701 คน คิดเป็นร้อยละ 48.62
 
หญิง จำนวน 3,915 คน คิดเป็นร้อยละ 51.38
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,750 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 64.59 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลศรีภิรมย์ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มสภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลศรีภิรมย์ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำคลองศรีภิรมย์ ไหลผ่านจาก ทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ และมีแหล่งน้ำประเภทบึงอยู่หลายแห่ง จึงเหมาะแก่การเกษตรกรรม โดยเฉพาะ การทำนา ส่วนสภาพของบ้านเรือน จะอยู่กันเป็นกลุ่ม สามารถแยกได้เป็น 13 หมู่บ้าน
 
 
  สภาพภูมิอากาศ มีลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนชื้น 3 ฤดู (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)
 
ฤดูร้อนจะเริ่มราว เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน
 
ฤดูฝนจะเริ่มราว เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
 
ฤดูหนาวจะเริ่มราว เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  
      และ ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านท่าทอง 192 210 408 159  
2   บ้านท่าง่าม 501 545 1,046 369
  3   บ้านซ่อง 489 529 1,018 385  
4   บ้านท้องคุ้ง 259 267 526 172
  5   บ้านบุ่ง 275 282 557 186  
6   บ้านห้วย 218 242 460 184
  7   บ้านคลองมะเกลือ 331 372 703 232  
8   บ้านบึงปลาเน่า 402 417 819 248
  9   บ้านคลองมะแพลบ 258 241 499 184  
10   บ้านบึงธรรมโรง 200 216 416 177
  11   บ้านคลองห้วยชัน 247 264 511 165  
12   บ้านชัยพัฒนา 233 228 461 207
  13   บ้านบึงคล้าย 95 102 197 82  
    รวม 3,706 3,915 7,621 2,750
 
 
       
 
เกษตรกร ร้อยละ 90
 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1
 
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 4
 
รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 4
 
อื่นๆ ร้อยละ 1
 
 
 
ข้าว
ผัก (มะเขือ)
อ้อย
 
ข้าวโพด
ถั่วเหลือง    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ : 055-993-654-5 โทรสาร : 055-993-654 ต่อ 14
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
จำนวนผู้เข้าชม 11,036,892 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10