หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีภิรมย์
"โครงสร้างพื้นฐานเข้มข้น ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาชีพทำกินพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
เสริมความสุขถ้วนหน้า"
นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ติดต่อ โทร : 055-993-654-5
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีภิรมย์
1
2
3
 
ติดต่อ อบต.
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
 
 
  สถานที่ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงหมายเลย 1275 สายพิษณุโลก - อุตรดิตถ์
      ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180
  โทรศัพท์ : 055-993-654-5
  โทรสาร : 055-993-654 ต่อ 14
  Website : www.sripirom.go.th
  Email : sripirom@sripirom.go.th
 
หมายเลขติดต่อภายใน
 
 
นายก อบต. กด 11
กองคลัง กด 16
 
รองนายก อบต. กด 12
กองการศึกษา กด 17
 
ปลัด กด 13
โทรสาร(แฟกซ์) กด 14
 
สำนักปลัด กด 14
ติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 0
 
กองช่าง กด 15        
 
  แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีภิรมย์
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)