องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
วิธีลงนามเอกสาร pdf