หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 7913 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านท่าง่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะด้วยหลัก 3 Rs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะด้วยหลัก 3 Rs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองมะแพลบ ตำบลศรีภิรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ศรีภิรมย์เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7