หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีภิรมย์
"โครงสร้างพื้นฐานเข้มข้น ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาชีพทำกินพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
เสริมความสุขถ้วนหน้า"
นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ติดต่อ โทร : 055-993-654-5
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีภิรมย์
1
2
3
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) [ 16 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 8
 


 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ [ 11 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 12
 


 
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ ลานเอนกประสงค์หน้าธนาคารออมสิน สาขาพรหมพิราม [ 6 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 8
 
 
         


 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) [ 6 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 19
 


 
เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีภิรมย์ [ 28 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 10
 


 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เป็นประธานปิดโครงการขับเคลื่อนเมืองพิษณุโลกอาหารปลอดภัย (ลูกข่ายกองทุนอาหารปลอดภัยตำบลศรีภิรมย์) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ 2 ตำบลศรีภิรมย์ อ [ 27 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 10
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 35