หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีภิรมย์
"โครงสร้างพื้นฐานเข้มข้น ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาชีพทำกินพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
เสริมความสุขถ้วนหน้า"
นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ติดต่อ โทร : 055-993-654-5
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีภิรมย์
1
2
3
 
 
 
โครงการตำบลศรีภิรมย์ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์  
 

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ โดย นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน จัดทำโครงการตำบลศรีภิรมย์ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ โดยมีท่าน สจ.ศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และในเวลา 11.30 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการตำบลศรีภิรมย์ใส่ใจห่วงใจผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 16.42 น. โดย คุณ สมชาย เอมเทศ

ผู้เข้าชม 115 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย