หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีภิรมย์
"โครงสร้างพื้นฐานเข้มข้น ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาชีพทำกินพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
เสริมความสุขถ้วนหน้า"
นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ติดต่อ โทร : 055-993-654-5
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีภิรมย์
1
2
3
 
 

 
เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ ต้นทองอุไร,ต้นรวงผึ้ง) ณ บริเวณสวนสักหน้าวัดผ่องนภารามและริ่มแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  
 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ ต้นทองอุไร,ต้นรวงผึ้ง) พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนในพื้นที่ตำบลศรีภิรมย์ อสม.ตำบลศรีภิรมย์ อปพร.ตำบลศรีภิรมย์ และประชาชนจิตอาสาตำบลศรีภิรมย์ ร่วมทำ(กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ ต้นทองอุไร,ต้นรวงผึ้ง) ณ บริเวณสวนสักหน้าวัดผ่องนภารามและริ่มแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2562 เวลา 12.30 น. โดย คุณ สมชาย เอมเทศ

ผู้เข้าชม 103 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/22

ลำดับภาพที่ 2/22

ลำดับภาพที่ 3/22

ลำดับภาพที่ 4/22

ลำดับภาพที่ 5/22

ลำดับภาพที่ 6/22

ลำดับภาพที่ 7/22

ลำดับภาพที่ 8/22

ลำดับภาพที่ 9/22

ลำดับภาพที่ 10/22

ลำดับภาพที่ 11/22

ลำดับภาพที่ 12/22

ลำดับภาพที่ 13/22

ลำดับภาพที่ 14/22

ลำดับภาพที่ 15/22

ลำดับภาพที่ 16/22

ลำดับภาพที่ 17/22

ลำดับภาพที่ 18/22

ลำดับภาพที่ 19/22

ลำดับภาพที่ 20/22

ลำดับภาพที่ 21/22

ลำดับภาพที่ 22/22
<<
>>
X