หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีภิรมย์
"โครงสร้างพื้นฐานเข้มข้น ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาชีพทำกินพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
เสริมความสุขถ้วนหน้า"
นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ติดต่อ โทร : 055-993-654-5
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีภิรมย์
1
2
3
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.ย. 2555
 
ข้อบัญญัติ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ข้อบัญญัติ 64 [ 17 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 95  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 97  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
แผนปฏิบติการป้องกันกาทุจริตประจำปี [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 121  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 95  
 
แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 29 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 138  
 
แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) [ 29 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 126  
 
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 [ 28 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 136  
 
  (1)     2