หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์


แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือสาธารณภัยต่าง ๆ


แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง


แบบฟอร์มขอยกเลิกใบวันลา


แบบฟอร์มใบแทนรักษาการณ์


แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร


แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร


แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน


แบบฟอร์มให้พนักงานจ้างอยู่เวรประจำวันหยุดราชการแทนพนักงานส่วนตำบล


แบบฟอร์มให้พนักงานส่วนตำบลอยู่เวรประจำวันหยุดราชการแทนพนักงานจ้าง

  (1)     2      3