หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกบุญรอด จันทร์หอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
โทร : 081-5339007
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายสุคนธ์ ทับอาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-5895225


นายสุคนธ์ ทับอาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 0865895225


นางสาวธิดา ปานมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-3082671


นางสาวธิดา ปานมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร : 087237085


นายอุทัย แก้วทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-4938024


นายอุทัย แก้วทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
โทร : 083-4938024


นายสุคนธ์ ทับอาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0865895225