หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีภิรมย์
"โครงสร้างพื้นฐานเข้มข้น ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาชีพทำกินพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
เสริมความสุขถ้วนหน้า"
...............................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ติดต่อ โทร : 055-993-654-5
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีภิรมย์
1
2
3
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

จัดหาน้ำสะอาดให้ประชาชนได้อุปโภค บริโภค

จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างตามเส้นทางคมนาคมและภายในหมู่บ้าน
 
 

การพัฒนาระบบการจัดการด้านเศรษฐกิจชุมชน

การส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน การจัดตั้งประชาคมและกิจกรรมต่างๆของชุมชน

ดำเนินการสังคมสงเคราะห์

ดำเนินการขยายการก่อตั้งกลุ่มอาชีพ

ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหมู่บ้านและตำบล
 
 

ดำเนินการให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และการสร้างทางระบายน้ำในฤดูฝน
 
 

ดำเนินการพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ให้สวยงาม

ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
 
 

ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 3-5 ปี)

ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในภาคบังคับ (ป.1-ม.3)

ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

ดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข อาสาสมัคร

ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ
 
 

การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์การบริหารงานให้เพียงพอ ทันสมัยและเหมาะสมกับปริมาณงาน

ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากร ผู้นำท้องถิ่น

ดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างทั่วถึง

ดำเนินการพัฒนาระบบ GIS เพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการองค์กร
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ : 055-993-654-5 โทรสาร : 055-993-654 ต่อ 14
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
จำนวนผู้เข้าชม 7,183,399 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10